vien

Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?

/ Chương trình - Sự kiện / Sự kiện / Hiệp hội Khử Trùng Việt Nam họp Ban Chấp Hành đầu năm 2019

Hiệp hội Khử Trùng Việt Nam họp Ban Chấp Hành đầu năm 2019

Ngày 14 tháng 3 năm 2018, Hiệp hội Khử Trùng Việt Nam đã tiến hành họp Ban Chấp Hành để báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai các hoạt động năm 2019. Cuộc họp có sự tham gia của Ban Chấp Hành và Đại diện của 13 công ty thành viên sáng lập. Nội dung báo cáo trong cuộc họp bao gồm các hoạt động đã triển khai trong kế hoạch cũng như quản lý tài chính của Hiệp hội theo như báo cáo hoạt động đã được gửi cho Ban Chấp Hành trước đó.

Sau cuộc họp, Hiệp hội cũng tổ chức buổi Tân Niên giao lưu giữa các công ty để có thể trao đổi thêm thông tin trong không khí rất vui vẻ và hứng khởi. Buổi họp kết thúc với những kết quả tốt đẹp, mở ra nhiều hướng đi mới cho hoạt động của Hiệp hội.