vien

Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?

/ Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Hiệp hội Khử Trùng Việt Nam (VAF) được thành lập vào ngày 27 tháng 8 năm 2016 theo quyết định số 1082/ QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ. VAF là tổ chức của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xông hơi – khử trùng , kiểm soát côn trùng và dịch hại với mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hiệp hội Khử Trùng Việt Nam  Giới thiệu gioi thieu chung

Xem Điều lệ Hiệp hội

Mục tiêu hoạt động

Mục tiêu hoạt động

  1. Phổ biến,cung cấp các thông tin,công nghệ mới của ngành khử trùng, kiểm soát côn trùng và dịch hại trên thế giới cho các hội viên.
  2. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ của Hiệp hội
  3. Kiến nghị, đề xuất, góp ý cho các chính sách, quyết định của Nhà nước có liên quan đến ngành xông hơi-khử trùng, kiểm soát côn trùng và dịch hại.
  4. Xây dựng quy chuẩn xử lý khiếu nại và bồi thường theo thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo quyền lợi của các hội viên khi các tranh chấp xảy ra đặc biệt trong giao dịch quốc tế.
  5. Thỏa thuận với các các tổ chức bảo hiểm quốc tế về điều kiện tham gia bảo hiểm toàn cầu

Chương trình hoạt động

Chương trình hoạt động

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức  Giới thiệu co cau to chuc

Ban Chấp hành

Ban Chấp hành

Ban Chấp hành  Giới thiệu ban chap hanh

Nhiệm kì 2016 – 2018

Ông Nguyễn Bảo Sơn
Chủ tịch
Ông Đỗ Trí
Phó Chủ tịch / Tổng thư kí
Ông Nguyễn Văn Dũng
Ủy viên Ban Chấp hành
Ông Trần Hữu Đức
Ủy viên Ban Chấp hành
Ông Trần Phương
Ủy viên Ban Chấp hành
Bà Mai Thiên Kim
Ủy viên Ban Chấp hành

Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

  • Xem báo cáo tài chính năm 2016
  • Xem báo cáo tài chính năm 2017