vien

Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?

/ Giới thiệu / Chương trình hoạt động

Chương trình hoạt động

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
(Từ năm 2016 đến năm 2018)

I. MỤC TIÊU

1.1. Mục tiêu chung

Hiệp hội Khử Trùng Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong hoặc liên quan đến lĩnh vực xông hơi – khử trùng , kiểm soát côn trùng và dịch hại có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo pháp luật Việt nam

Hiệp hội hoạt động nhằm phổ biến,cung cấp các thông tin,công nghệ mới của ngành khử trùng, kiểm soát côn trùng và dịch hại trên thế giới cho các hội viên.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ của Hiệp hội.
Hiệp hội cũng sẽ có những kiến nghị, đề xuất, góp ý cho các chính sách,quyết định của Nhà nước có liên quan đến ngành xông hơi-khử trùng, kiểm soát côn trùng và dịch hại nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý của Nhà nước cũng như phù hợp với hoạt động thực tế của ngành.

Xây dựng quy chuẩn xử lý khiếu nại và bồi thường theo thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo quyền lợi của các hội viên khi các tranh chấp xảy ra đặc biệt trong giao dịch quốc tế.

Thỏa thuận với các các tổ chức bảo hiểm quốc tế về điều kiện tham gia bảo hiểm toàn cầu

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Năm thứ nhất (2016)

VAF thực hiện mọi nỗ lực để sau khoảng một năm, kể từ khi chính thức bắt đầu hoạt động, hoàn tất việc chuẩn bị các điều kiện và năng lực cần thiết đối với một Hiệp hội nghề nghiệp mới thành lập, đại diện cho các Công ty khử trùng và các hội viên trong lĩnh vực khử trùng các loại hàng hóa xuất nhập khẩu và bảo quản.

Một trong các điều kiện quan trọng là tập hợp được nhiều hội viên tại các tỉnh thành có nhu cầu cao trong xuất nhập khẩu và bảo quản hàng nông lâm sản.

Xây dựng các quy chế của Hiệp hội

Xây dựng các Nguyên tắc bồi thường/khiếu nại cho dịch vụ khử trùng xông hơi
Tư vấn cho các khách hàng,doanh nghiệp liên quan các nguy cơ trong lĩnh vực kiểm soát côn trùng và các tiêu chuẩn phù hợp

1.2.2. Năm thứ hai (2017)

Hoạt động thực thi chung:

• Đào tạo và ban hành các quy trình khử trùng hiện hành theo tiêu chuẩn quốc tế
• Đề xuất cơ quan quản lý nhà nước có chính sách cụ thể việc sử dụng thuốc Methyl Bromide trong lĩnh vực khử trùng bảo quản tại kho
• Tìm kiếm các sản phẩm mới và thay thế Methyl Bromide,AlP dạng rắn
• Tham gia các Hiệp hội cùng ngành nghề trên thế giới
• Tổ chức tham quan,học hỏi kinh nghiệm tại các nước,Hiệp hội khác…,
• Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao

Hoạt động thực thi cụ thể

• Tổ chức ít nhất 2 hội thảo về quy trình khử trùng
• Gửi đề xuất và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có chính sách cụ thể với việc sử dụng thuốc Methyl Bromide
• Đang ký gia nhập Hiệp hội khử trùng ASEAN và các Hiệp hội của Singapore, Thái land, Malaysia, Philippine và Indonesia
• Mời chuyên gia Úc/AQIS đào tạo quy trình và tiêu chuẩn AFAS
• Tìm được tối thiểu 1 sản phẩm thuốc mới

1.2.3. Năm thứ ba (2018)

Hoạt động thực thi chung:

• Theo dõi việc tuân thủ quy trình kỹ thuật của các hội viên
• Thông báo cho hội viên các hành vi không tuân thủ
• Ban hành các quy chuẩn về xử lý khiếu nại,bồi thường
• Khuyến nghị cơ quan quản lý nhà nước về các hành vi không tuân thủ
• Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao

Hoạt động thực thi cụ thể

• Cử các nhóm thuộc ủy ban giám sát kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ
• Gửi đề xuất và phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật (PPD) thuộc Bộ NN&PTNT
• Tìm hiểu các quy định bồi thường theo thông lệ quốc tế & ban hành quy chuẩn về xử lý khiếu nại,bồi thường
• Phối hợp với các chi cục kiểm dịch thực vật kiểm tra hoạt động của các hội viên
• Mời chuyên gia AIB/BRC đào tạo quy trình và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

VAF thực hiện mọi nỗ lực để sau khoảng ba năm, kể từ khi chính thức bắt đầu hoạt động, có thể thành công trong việc hình thành một quy chuẩn khử trùng và kiểm soát dịch hại đạt tiêu chuẩn Úc/Mỹ.Tạo quy chuẩn trách nhiệm bảo hành và bồi thường với các loại hình dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Xem thêm Chương trình hoạt động của VAF