vien

Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?

/ Giới thiệu / Mục tiêu hoạt động

Mục tiêu hoạt động

-Phổ biến,cung cấp các thông tin,công nghệ mới của ngành khử trùng, kiểm soát côn trùng và dịch hại trên thế giới cho các hội viên.

-Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ của Hiệp hội.

-Kiến nghị, đề xuất, góp ý cho các chính sách, quyết định của Nhà nước có liên quan đến ngành xông hơi-khử trùng, kiểm soát côn trùng và dịch hại.

-Xây dựng quy chuẩn xử lý khiếu nại và bồi thường theo thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo quyền lợi của các hội viên khi các tranh chấp xảy ra đặc biệt trong giao dịch quốc tế.

-Thỏa thuận với các các tổ chức bảo hiểm quốc tế về điều kiện tham gia bảo hiểm toàn cầu

Mục tiêu hoạt động VAF1 2