vien

Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?

/ Hội viên / Lợi ích tham gia Hiệp hội

Lợi ích tham gia Hiệp hội

-Được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định pháp luật.

-Được hỗ trợ bảo vệ quyền lợi kinh doanh hợp pháp, chính đáng theo quy định pháp luật

-Được giới thiệu với các tổ chức sử dụng dịch vụ khử trùng, xông hơi trong và ngoài nước.

-Được tham gia các chương trình đào tạo, học hỏi kinh nghiệm trong nước và quốc tế của Hiệp hội.

-Được cập nhật các thông tin kỹ thuật mới nhất trong ngành nghề.

-Được tham gia thảo luận, quyết định chủ trương hoạt động của hiệp hội.

-Được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh doanh

-Được cung cấp các thông tin và tham gia các hoạt động của Hiệp hội.

-Được tham gia các hiệp hội cùng ngành nghề trên thế giới mà Hiệp hội gia nhập.

-Được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.

-Được cấp thẻ hội viên – nâng cao uy tín trong ngành nghề.