Tính riêng tháng 2/2019, Việt Nam đã nhập từ Lào 30,73 triệu USD, giảm 29,58% so với tháng 1/2019 nhưng tăng 19,25% so với tháng 2/2018.
Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Lào mặt hàng gỗ và sản phẩm, chiếm 11,84% tỷ trọng đạt 8,8 triệu USD, tăng 95,28% – đây cũng là mặt hàng chủ lực và có tốc độ tăng trưởng nhiều nhất trong 2 tháng đầu năm 2019.
Ngược lại, Việt Nam giảm mạnh nhập khẩu kim loại thường từ Lào, giảm 68,66% về lượng và giảm 92,85% trị giá, tương ứng với 161 tấn, 304,1 nghìn USD.