Thị trường Canada đã đồng ý xóa bỏ thuế quan đối với nhiều mặt hàng gỗ Việt ngay khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực. Một số sản phẩm cụ thể như, ván sàn, gỗ thanh đang chịu thuế 3,5%; các sản phẩm như ván dán, ván ghép, khung tranh, khung cửa và nhất là đồ nội thất, đồ thủ công mỹ nghệ đang chịu thuế nhập khẩu dao động từ 6% đến 9,5%.