Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 9/2019 nhập khẩu hạt điều giảm cả lượng và trị giá so với tháng 8/2019, giảm lần lượt 15,0% và 6,8% tương ứng với 162,9 nghìn tấn, trị giá 198,21 triệu USD – đây là tháng giảm thứ ba liên tiếp.
Tính chung 9 tháng đầu năm 2019 đã nhập khẩu 1,29 triệu tấn hạt điều, trị giá 1,69 tỷ USD, tăng 34,3% về lượng nhưng giảm 13,2% trị giá so với cùng kỳ năm 2018.
9 tháng đầu năm 2019, hạt điều có xuất xứ từ Bờ Biển Ngà chiếm thị phần nhiều hơn cả, chiếm 34,27% với 443,7 nghìn tấn, trị gí 562,97 triệu USD, tăng 37,79% về lượng nhưng giảm 9,75% trị giá, giá nhập bình quân giảm 34,5% chỉ có 1268,76 USD/tấn. Riêng tháng 9/2019 cũng đã nhập từ Bờ Biển Ngà 55,6 nghìn tấn hạt điều, trị giá 63,98 triệu USD, giảm 33,98% về lượng và 30,53% trị giá, giá nhập bình quân 1149,96 USD/tấn, tăng 5,23% so với tháng 8/2019; nếu so sánh với tháng 9/2018 thì tăng gấp 2,6 lần về lượng (tức tăng 155,33%) và 69,97% về trị giá, giá bình quân giảm 33,43%.
Bên cạnh đó, hạt điều được nhập từ các nước Đông Nam Á, trong đó chủ yếu nhập từ Campuchia – đây cũng là thị trường có mức độ tăng trưởng vượt trội so với các nước khác cung cấp hạt điều cho Việt Nam với 175,3 nghìn tấn, trị giá 294,66 triệu USD, tăng 41,16% về lượng và tăng 16,45% về trị giá, giá bình quân giảm 17,51% tương ứng với 1680,10 USD/tấn so với cùng kỳ 2018, riêng tháng 9/2019 cũng đã nhập từ Campuchia 1,05 nghìn tấn hạt điều, trị giá 1,54 triệu USD, giá nhập bình quân 1542,5 USD/tấn, giảm 44,74% về lượng và giảm 51,8% về trị giá, giá bình quân giảm 12,78% so với tháng 8/2019; so sánh với tháng 9/2018 cũng đều sụt giảm cả lượng, trị giá và giá nhập bình quân tương ứng với 91,14%; 30,33% và 98,83%.
Kế đến là thị trường Indonesia đạt 20,4 nghìn tấn trong 9 tháng năm 2019 với 34,13 triệu USD, giá bình quân 1670,56 USD/tấn, tăng 29,16% về lượng và 9,98% trị giá, giá nhập bình quân giảm 14,85% so với cùng kỳ.
Đáng chú ý, thị trường cung cấp hạt điều cho Việt Nam 9 tháng đầu năm nay so với 9 tháng năm 2018 có thêm một số thị trường mới như: Ghana đạt 206,77 nghìn tấn; Cộng hòa Tanzania 7,59 nghìn tấn; Singapore 130 tấn và Nigeria 150,5 nghìn tấn.