Tính chung 4 tháng đầu năm 2019 đã nhập khẩu 284,6 nghìn tấn hạt điều, trị giá 482,08 triệu USD, tăng 7% về lượng nhưng giảm 19,7% trị giá so với cùng kỳ năm 2018.
Bốn tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập khẩu hạt điều chủ yếu từ các nước Đông Nam Á, chiếm 58,99% thị phần đạt 167,9 nghìn tấn, trị giá 287,39 triệu USD, tăng 90,31% về lượng và 61,32% về trị giá so với cùng kỳ. Trong đó, Campuchia là thị trường có lượng nhập nhiều nhất 152,8 nghìn tấn, trị giá 261,41 triệu USD, tăng 88% về lượng và 60,2% trị giá so với cùng kỳ, giá nhập bình quân 1710,77 USD/tấn, giảm 14,87%. Riêng tháng 4/2019 cũng đã nhập từ Campuchia 22,6 nghìn tấn hạt điều, trị giá 35,17 triệu USD, giảm 66,66% về lượng và 68,93% trị giá so với tháng 3/2019, giá nhập bình quân 1554,76 USD/tấn, giảm 6,81%.
Sau thị trường Campuchia, Việt Nam nhập khẩu 38,7 nghìn tấn hạt điều từ Bờ Biển Ngà, trị giá 76,8 triệu USD, tăng gấp hơn 2,6 lần (tương ứng 155,32%) về lượng và tăng 91% về trị giá so với cùng kỳ – đây cũng là thị trường có mức tăng vượt trội trong 4 tháng đầu năm nay. Tính riêng tháng 4/2019, Việt Nam cũng đã nhập từ Bờ Biển Ngà 8,37 nghìn tấn hạt điều, trị giá 15,45 triệu USD, tăng gấp 2,2 lần (tương ứng 115,91%) về lượng và tăng 27,17% về trị giá so với tháng 3/2019, giá nhập bình quân giảm 41,1% chỉ có 1845,88 USD/tấn; nếu so sánh với tháng 4/2018 thì tăng gấp hơn 3 lần (tương ứng 295,14%) về lượng và gấp tới 3 lần về trị giá (tương ứng 199,49%).
Đáng chú ý, thị trường cung cấp hạt điều cho Việt Nam thời gian này có thêm các thị trường mới như: Ghana, Nigeria và Cộng hòa Tanzania với lượng nhập đạt lần lượt 26,3 nghìn tấn; 18,4 nghìn tấn và 180 tấn.
Không chỉ tăng mạnh nhập khẩu hạt điều từ Bờ Biển Ngà, Việt Nam cũng tăng nhập từ Indonesia đạt 15,1 nghìn tấn, trị giá 25,9 triệu USD, tăng gấp hơn 2,1 lần (tương ứng 114,87%) về lượng và tăng 73,56% về trị giá so với cùng kỳ.