Tính riêng táng 2/2019, tất cả các nhóm hàng xuất sang Đan Mạch đều có trị giá sụt giảm. Giảm mạnh nhất là sản phẩm mây, tre, cói, thảm với (-87,39%) so với tháng trước đó, chỉ đạt 138.847 USD. Theo sát là nhóm hàng đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận với mức giảm (-86,42%) đạt 64.415 USD. Đây là mặt hàng có trị giá thấp nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Đan Mạch trong tháng 2/2019. Tiếp đến là mặt hàng giày dép các loại với mức giảm (-76,46%) đạt 839.613 USD. Sản phẩm gốm, sứ cũng sụt giảm tới (-70,92%) đạt 251.986 USD.

Có thể nói mặt hàng cà phê trong hai tháng đầu năm xuất sang một số thị trường đều bị sụt giảm cả về lượng và trị giá, trong đó có Mexico và Đan Mạch. Nước này đã giảm nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đẩy lượng giảm (-47,26%) đạt 231 tấn và trị giá giảm (-51,87%) đạt 400.713 USD.
Hàng dệt, may là nhóm hàng chiếm thị phần cao nhất (20,12%) trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Đan Mạch trong hai tháng đầu năm 2019, đạt 11 triệu USD, giảm nhẹ 5,26% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh các nhóm hàng có trị giá xuất khẩu giảm, gỗ và sản phẩm gỗ lại là mặt hàng có trị giá tăng khá trong hai tháng đầu năm 2019 với (45,36%) so với cùng kỳ năm 2018, mặc dù chỉ có thị phần nhỏ (10,17%) đạt 5,6 triệu USD.