Các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Bỉ trong hai tháng đầu năm khá đa dạng, trong đó nổi bật là mặt hàng hạt điều tăng mạnh cả về lượng (+241,77%) đạt 540 tấn và giá trị (+170,9%) đạt hơn 5 triệu USD so với cùng thời điểm năm ngoái. Tiếp đến là nhóm sản phẩm mây, tre, cói và thảm, với mức tăng (+114,71%) đạt 1,2 triệu USD.
Trong tháng 2/2019, hạt tiêu là mặt hàng không được xuất sang Bỉ, nhưng tổng lượng và trị giá trong hai tháng đầu 2019 vẫn giảm mạnh nhất lần lượt với mức giảm (-64%) và (-69,68%). Tất cả các mặt hàng còn lại trong tháng 2/2019 đều sụt giảm trị giá như hàng thủy sản giảm (-52,77%); cà phê giảm (-50,48%); hàng dệt, may giảm (-66,39%); gỗ và sản phẩm gỗ giảm (-59,5%)…
Giày dép các loại là mặt hàng có tỷ trọng cao nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang Bỉ trong hai tháng đầu năm 2019 chiếm 39,44%, tuy trong riêng tháng 2/2019, nhóm hàng này giảm tới 49,42% so với tháng 1/2019 chỉ đạt 51,6 triệu USD, nhưng tính cả hai tháng đầu năm trị giá xuất khẩu lại tăng 22,31% đạt 153,5 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.