vien

Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?

/ Tin tức / Tin kinh tế / Đề xuất quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Đề xuất quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với nhập khẩu, xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ; tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ; quản lý nguồn gốc gỗ nhập khẩu.

Đề xuất quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam 1832 go

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, ngày 15/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Luật Lâm nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019. Luật Lâm nghiệp năm 2017, có nhiều chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đã thay đổi so với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004. Trong đó, Điều 69 Luật Lâm nghiệp giao Chính phủ xây dựng và vận hành Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; ban hành tiêu chí, thẩm quyền, quy trình, thủ tục phân loại doanh nghiệp khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ.

Ngày 19/10/2018, Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã ký Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA/FLEGT). Các cam kết trong Hiệp định VPA/FLEGT nhằm bảo đảm cải thiện quản trị rừng, qua đó tất cả gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam sang EU và các thị trường khác đều được sản xuất và buôn bán hợp pháp. Chính phủ Việt Nam cam kết nội luật hóa nội dung của Hiệp định VPA/FLEGT nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc gỗ, sản phẩm gỗ trong quá trình khai thác, nhập khẩu, vận chuyển, chế biến, mua bán, xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ thông qua việc xây dựng và thực hiện Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.

Do đó, việc xây dựng Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam cho phù hợp với Luật Lâm nghiệp và Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản là cần thiết.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam gồm 7 chương, 28 điều. Bên cạnh những quy định chung, dự thảo đề xuất quy định về hồ sơ gỗ nhập khẩu, xuất khẩu; quản lý gỗ nhập khẩu, xuất khẩu; kiểm tra, truy xuất, xác nhận nguồn gốc gỗ…

(Theo congthuong.vn)