vien

Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?

/ Tin tức / Thư viện văn bản Nhà nước

Thư viện văn bản Nhà nước

Thông tư 231/2016/TT-BTC.

Thông tư 231/2016/TT-BTC. V n b  n nh  n   c

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí trong lĩnh vực …

Xem tiếp »

Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT.

Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT. V n b  n nh  n   c

Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Xem tiếp »

Thông tư 36/2014/TT-BNNPTNT.

Thông tư 36/2014/TT-BNNPTNT. V n b  n nh  n   c

Ban hành Quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Xem tiếp »

Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT.

Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT. V n b  n nh  n   c

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Xem tiếp »

Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT.

Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT. V n b  n nh  n   c

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Xem tiếp »