vien

Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?

/ Giới thiệu / Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Hiệp hội Khử Trùng Việt Nam (VAF) được thành lập vào ngày 27 tháng 8 năm 2016 theo quyết định số 1082/ QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ. VAF là tổ chức của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xông hơi – khử trùng , kiểm soát côn trùng và dịch hại với mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Giới thiệu chung logo VAF