Số liệu thống kê cho thấy, Australia nhập khẩu cà phê từ Brazil đạt 9,7 nghìn tấn, trị giá 27 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2021, tăng 26,5% về lượng và tăng 26,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.