vien

Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?

/ Tin tức / Tin kinh tế / Gỗ ép công nghiệp nhập khẩu có phải kiểm dịch thực vật?

Gỗ ép công nghiệp nhập khẩu có phải kiểm dịch thực vật?

Công ty ông Nguyễn Phúc Thiện (Tây Ninh) hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sợi nhân tạo. Hiện nay công ty ông có nhu cầu nhập khẩu pallet gỗ để phục vụ hoạt động sản xuất.

Gỗ ép công nghiệp nhập khẩu có phải kiểm dịch thực vật? vlxd org go

Sản phẩm công ty ông Thiện muốn nhập khẩu có tên Plywood Pallet, mã HS: 4415; là gỗ ép công nghiệp chủ yếu được làm bằng gỗ dương, bạch đàn và các loại gỗ khác sau khi bào qua khuôn ép nhiệt độ cao; thông số kỹ thuật 1.100*1.100*120.

Tại Điểm đ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định:

“Điều 1. Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

2. Sản phẩm của cây

đ) Gỗ tròn, gỗ xẻ, pallet gỗ, mùn cưa, mùn dừa”.

Căn cứ quy định nêu trên, mặt hàng pallet gỗ thuộc diện phải kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu.

Tuy nhiên, theo Công văn số 651/BVTV-KD ngày 13/4/2015 của Cục Bảo vệ thực vật về việc kiểm dịch thực vật đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ thì “[…] gỗ ép công nghiệp (plywood) sẽ không phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu”.

Ông Thiện hỏi, với thông tin sản phẩm nhập khẩu nêu trên, công ty của ông có cần phải thực hiện thủ tục kiểm dịch thực vật hay không?

Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Hàng hoá có mã số HS được quy định tại Mục 11 Phụ lục I Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và khi nhập khẩu bắt buộc phải thực hiện kiểm dịch thực vật theo quy định.

Các loại gỗ thuộc nhóm 44.10, 44.11, 44.12 và 44.13 và sản phẩm làm chúng, trong đó có gỗ ép công nghiệp do nguy cơ mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam là rất thấp nên đã được loại bỏ ra khỏi danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và không được quy định tại Mục 11 Phụ lục I Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT.

Do vậy, với các loại gỗ và sản phẩm gỗ vừa nêu, sẽ không phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu vào Việt Nam.

(Theo baochinhphu.vn)