vien

Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?

/ Tin tức / Tin kinh tế / Gỗ Việt thắng lớn tại Mỹ

Gỗ Việt thắng lớn tại Mỹ

Tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 6,005 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2020, tăng 8% so với cùng kỳ 2019.

Gỗ Việt thắng lớn tại Mỹ vnapotalquangngaixuatkhaudamgogapkho1418242014724731 15991073365721078841543

Theo báo cáo “Thị trường xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 7 tháng đầu năm 2020” của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 7 tháng đầu năm 2020 tăng 8% so với 2019, ghi nhận sự phục hồi của ngành gỗ sau dịch. 

Trong 7 tháng đầu năm 2020, các thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trọng điểm của Việt Nam gồm: Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Châu Âu. Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang 5 thị trường này chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng chủ yếu có được nhờ thị trường Mỹ, khi giá trị xuất khẩu đạt 3,23 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Riêng trong tháng 7/2020, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường này đạt 692,23 triệu USD tăng 21% so với tháng trước đó.

Nhưng các thị trường còn lại ghi nhận sự suy giảm. Việt Nam xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Trung Quốc 7 tháng đầu năm trên 748,0 triệu USD, giảm 3% so với cùng kỳ 2019. Đối với thị trường Nhật Bản, Việt Nam xuất khẩu trong 7 tháng năm 2020 đạt 687,89 triệu USD, giảm 3% so với cùng kỳ 2019. Giá trị xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và Châu Âu cũng ghi nhận giảm lần lượt 7% và 8% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng ghi nhận đạt giá trị xuất khẩu tăng trong 7 tháng năm 2020 gồm ván bóc, gỗ dán/gỗ ghép (HS 4412), ghế ngồi và đồ gỗ. Trong đó:

• Ván bóc: giá trị xuất khẩu đạt 34,17 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ 2019;

• Ghế ngồi: kim ngạch xuất khẩu đạt 1,18 tỷ USD, tăng 17% so với năm trước;

• Đồ gỗ: đạt giá trị xuất khẩu 2,83 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ 2019;

• Gỗ dán/gỗ ghép: đạt giá trị xuất khẩu 400,13 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu giảm trong 7 tháng năm 2020, gồm các sản phẩm dăm gỗ, viên nén, ván dăm và ván sợi:

• Dăm gỗ: 7 tháng năm 2020 xuất khẩu 6,92 triệu tấn, đạt 923,01 triệu USD, giảm 1% về giá trị và 6% về lượng;

• Viên nén: xuất khẩu trong 7 tháng năm 2020, đạt 1,62 triệu tấn, đạt 177,79 triệu USD, tăng 8% về lương, nhưng giảm 4% về giá trị;

• Ván dăm và ván sợi xuất khẩu trong 7 tháng năm 2020, đạt 6,5 triệu USD và 25,18 triệu USD mức giảm lần lượt 26% và 30% về lượng.

(Theo vtv.vn)