vien

Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?

/ Kỹ thuật ngành / Kỹ thuật – hóa chất mới / Danh mục thuốc bảo vệ thực vật năm 2022

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật năm 2022

Ngày 02/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép và không được phép sử dụng tại Việt Nam. 

Tải danh mục tại đây: Danh mục thuốc bảo vệ thực vật ban hành năm 2022