vien

Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?

/ Tag Archives: chương trình hoạt động

Tag Archives: chương trình hoạt động

Chương trình hoạt động

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (Từ năm 2016 đến năm 2018) I. MỤC TIÊU 1.1. Mục tiêu chung Hiệp hội Khử Trùng Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các …

Xem tiếp »