vien

Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?

/ Chương trình - Sự kiện / Sự kiện / Hiệp hội Khử Trùng Việt Nam họp Ban Chấp Hành đầu năm 2018

Hiệp hội Khử Trùng Việt Nam họp Ban Chấp Hành đầu năm 2018

Ngày 08 tháng 3 năm 2018, Hiệp hội Khử Trùng Việt Nam đã tiến hành họp Ban Chấp Hành để báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai các hoạt động năm 2018. Cuộc họp có sự tham gia của Ban Chấp Hành và Đại diện của 13 công ty thành viên sáng lập. Nội dung báo cáo trong cuộc họp bao gồm các hoạt động đã triển khai trong kế hoạch cũng như quản lý tài chính của Hiệp hội theo như báo cáo hoạt động đã được gửi cho Ban Chấp Hành trước đó.

Ngoài ra, trong cuộc họp cũng tiến hành thảo luận về phương án làm việc liên quan đến tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ cho các cá nhân hoạt động trong ngành, xây dựng quy chế bồi thường tham khảo chung cho các công ty, đưa ra quy trình tiêu chuẩn khử trùng để nâng cao giá trị cho ngành khử trùng.

Sau cuộc họp, Hiệp hội cũng tổ chức buổi Tân Niên giao lưu giữa các công ty để có thể trao đổi thêm thông tin trong không khí rất vui vẻ và hứng khởi. Buổi họp kết thúc với những kết quả tốt đẹp, mở ra nhiều hướng đi mới cho hoạt động của Hiệp hội.