vien

Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?

/ Chương trình - Sự kiện / Sự kiện / Hiệp hội Khử Trùng tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ II (2019-2022)

Hiệp hội Khử Trùng tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ II (2019-2022)

Ngày 19 tháng 12 năm 2019 vừa qua, được sự cho phép của Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý,  Hiệp hội Khử Trùng Việt Nam đã tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ II.

Hiệp hội Khử Trùng tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ II (2019-2022) dd7f49c780be7ae023af

Đến tham dự Đại hội là Đại diện của Các cơ quan quản lý, đại diện các thành viên tổ chức và thành viên cá nhân của Đại hội.

Trong Đại hội, Chủ tịch Hiệp hội đã đại diện Ban Chấp hành báo cáo về kết quả hoạt động của nhiệm kỳ I đồng thời tự kiểm điểm sâu sắc những hạn chế trong quá trình điều hành hoạt động.

Hiệp hội Khử Trùng tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ II (2019-2022) 826254e49d9d67c33e8c

Bên cạnh đó, Đại hội cũng tiến hành bầu ra Ban Chấp hành và Ban Kiểm Tra mới.

Hiệp hội Khử Trùng tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ II (2019-2022) 1e6fb0fa6b8391ddc892

Hiệp hội Khử Trùng tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ II (2019-2022) ca0076bebfc745991cd6

Trong Đại hội lần này cũng đã thống nhất thay đổi một số điểm trong Điều lệ Hiệp hội đồng thời đề ra Chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ II.

Đại hội diễn ra tốt đẹp dưới sự đồng thuận của tất cả các thành viên tham dự.