vien

Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?

/ Chương trình - Sự kiện / Sự kiện / VAF chính thức trở thành thành viên của Liên đoàn các Hiệp hội Quản Lý Dịch Hại Châu Á Thái Bình Dương (FAOPMA)

VAF chính thức trở thành thành viên của Liên đoàn các Hiệp hội Quản Lý Dịch Hại Châu Á Thái Bình Dương (FAOPMA)

Sau một thời gian thực hiện các thủ tục đăng kí, Hiệp hội Khử Trùng Việt Nam (VAF) đã chính thức là thành viên của Liên đoàn các Hiệp hội Quản Lý Dịch Hại Châu Á Thái Bình Dương (FAOPMA).

FAOPMA là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 1989 bởi các thành viên từ các quốc gia Châu Á và Châu Đại dương để thúc đẩy và phát triển ngành quản lý dịch hại chuyên nghiệp trong toàn khu vực. Một trong những điểm nổi bật của FAOPMA là hội nghị hàng năm được tổ chức bởi một quốc gia thành viên, kết hợp các vấn đề địa phương và khu vực cụ thể của ngành quản lý dịch hại. Với nhiều diễn giả quốc tế tại các sự kiện này, họ đã xây dựng danh tiếng như là một trong những sự kiện toàn cầu của ngành.

Việc trở thành thành viên của FAOPMA là một bước quan trọng để tăng cường khả năng kết nối các hội viên của Hiệp hội với các tổ chức cùng ngành nghề khác trên thế giới. Cùng với việc trở thành thành viên, VAF cũng sẽ được giới thiệu thông tin của Hiệp hội lên website của FAOPMA, được nhận thông tin về ngành kiểm soát dịch hại, tạo điều kiện cho các hội viên có cơ hội tiếp cận các kiến thức, thông tin, công nghệ mới, giao lưu học hỏi các kinh nghiệm trong ngành quản lý dịch hại cũng như các phương thức quản lý nhằm phát triển và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các khách hàng trên thế giới, đặc biệt là khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bên cạnh đó cũng hỗ trợ cho các hội viên có cơ hội nhận được các ưu đãi thành viên khi tham gia các sự kiện do FAOPMA tổ chức trong thời gian tới.

VAF chính thức trở thành thành viên của Liên đoàn các Hiệp hội Quản Lý Dịch Hại Châu Á Thái Bình Dương (FAOPMA) FAOPMA Membership Certificate 2018 VAF 1